Sertifikati

1. Sertifikat br.: 21119 SI – Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite radne i životne sredine, projektovanje, laboratorijskih ispitivanja, kontrolisanja, inženjeringa, tehničke kontrole dokumentacije, tehničkih prijema objekata i vanrednih situacija prema SRPS ISO/IEC 27001:2014.

2. Sertifikat br. 21119 En – Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite radne i životne sredine, projektovanje, laboratorijskih ispitivanja, kontrolisanja, inženjeringa, tehničke kontrole dokumentacije, tehničkih prijema objekata i vanrednih situacija prema SRPS EN ISO 50001:2018.

3. Sertifikat o akreditaciji – Laboratorija za ispitivanje, akreditacioni broj 01-124, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017.

4. Sertifikat br. 20100183004033 o uspostavljanju sistema menadžmenta – Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite radne i životne sredine, projektovanje, laboratorijskih ispitivanja, kontrolisanja, inženjeringa, tehničke kontrole dokumentacije, tehničkih prijema objekata i vanrednih situacija prema u skladu sa standardom EN ISO 9001:2015.

5. Sertifikat br. 20104163001561 o uspostavljanju sistema menadžmenta – Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite radne i životne sredine, projektovanje, laboratorijskih ispitivanja, kontrolisanja, inženjeringa, tehničke kontrole dokumentacije, tehničkih prijema objekata i vanrednih situacija prema u skladu sa standardom EN ISO 14001:2015.

6. Sertifikat br. 20116193006372 o uspostavljanju sistema menadžmenta – Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite radne i životne sredine, projektovanje, laboratorijskih ispitivanja, kontrolisanja, inženjeringa, tehničke kontrole dokumentacije, tehničkih prijema objekata i vanrednih situacija prema u skladu sa standardom ISO 45001:2018.

7. Sertifikat o akreditaciji – Obavljanje poslova kontrolisanja, akreditacioni broj 06-025, prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012.