Rešenja i licence

1. Rešenje broj 353-01-01660/2020-03 o ispunjenosti uslova za merenje buke u životnoj sredini.

2. Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

3. Rešenje 164-02-00044/2021-01 za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

4. Rešenje 09/4 broj 217-1793-3/17 za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema – instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

5. Rešenje 09/4 broj 217-1793-2/17 za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema – instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.

6. Rešenje 09/4-217-1287/16 za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara.

7. Rešenje 09/4 217-1793-1/17 za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara – instalacija hidrantske mreže za gašenje požara.

8. Licenca za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad.

9. Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti.

10. Rešenje 119-01-288/2017-07 za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti liftova koji se trajno upotrebljavaju u zgradama i objektima.

11. Rešenje 09/4 217-197/19 za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema – instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije.

12. Rešenje 164-02-00120/2021-01 za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad.

13. Rešenje 09/4 217-1619/19 za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara: Izrade projekta stabilnih sistema za dojavu požara, izrade projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para, projektovanje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima.

14. Rešenje 09 217-665/19 za izradu plana zaštite od udesa.

15. Rešenje 164-02-00105/2021-01 za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline-hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti.

16. Rešenje 09/4 217-1619/19 za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara: Izrade projekta stabilnih sistema za dojavu požara, izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para, projektovanje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima.

17. Rešenje 09 217-484/19 za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

18. Rešenje 09 217-665/19 za izradu plana zaštite od udesa.

19. Rešenje 35-00-00054/2012-04 o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekta visokogradnje.

20. Rešenje 351-02-01405/2011-07 o ispunjenosti uslova za dobijanje licenci za izradu tehničke dokumentacije za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.