Projektovanje i inženjering

Ocena stabilnosti, bezbednosti, higijensko sanitarne zaštite i kvaliteta izvedenih radova u postupku legalizacije objekata izgrađenih bez građevinske dozvole

PROJEKTOVANJE I INZENJERING IKONICA
Izrada tehničke dokumentacije – arhitektonsko-građevinskih, vodovoda i kanalizacije, mašinskih i elektro instalacija
PROJEKTOVANJE I INZENJERING IKONICA
Davanje mišljenja na tehničku dokumentaciju o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu

Nadzor sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu u toku gradnje

PROJEKTOVANJE I INZENJERING IKONICA
Izrada studije o ekonomskoj opravdanosti investicija
PROJEKTOVANJE I INZENJERING IKONICA
Tehnička kontrola tehničke dokumentacije

Stručni nadzor u izgradnji objekata

PROJEKTOVANJE I INZENJERING IKONICA
Izrada elaborata o uređenju gradilišta