Politika privatnosti

Ko smo mi?

Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS, Koste Racina br. 19, Novi Sad, office@ibs-ns.com, +381 21 47 22 400 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja
IP adresa
Broj platne kartice

Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS može prikupljati vaše podatke iz sledećih izvora:
Javno dostupne baze podataka

Svrha obrade i pravni osnov

Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga
Obrada transakcija
Korisnička podrška
Komunikacija sa korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Izvršenje zadatka koji se obavlja u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita
Sistem privilegija i rola

Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 365 dana

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u sledeće države:
Srbija

Transfer podataka se sprovodi na osnovu sledećeg mehanizma:
Obavezujuća korporativna pravila
Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija
Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojio nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti, odobrene od strane Evropske komisije
Kodeks ponašanja
Odobren mehanizam sertifikacije

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Institut za bezbednost i sigurnost na radu – IBS na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon +381 21 47 22 400, office@ibs-ns.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.