O nama

IBS INSTITUT

Institut za bezbednost i sigurnost na radu je jedna od vodećih kompanija u svojoj oblasti i sa timom od 30 stalno zaposlenih inženjera različitih specijalnosti kao i mrežom saradnika, uspešno posluje na teritoriji Republike Srbije.

Opšti podaci

Poslovno ime: Institut za bezbednost i sigurnost na radu d.o.o.
Datum osnivanja: 31.12.2002.
Matični broj: 08775265
PIB: 102291652
Pretežna delatnost: 7120 – Tehničko ispitivanje i analize
Broj računa u bankama:
Komercijalna banka: 205-177705-85
Banka Intesa: 160-920278-56
Adresa sedišta: Koste Racina br. 19, Novi Sad
Kontakt telefon:  +381 21 47 22 400
E-mail: office@ibs-ns.com | ibsns@sbb.rs

Istorijat

Institut za bezbednost i sigurnost na radu je privredno društvo sa višegodišnjim iskustvom, osnovano 2002. godine i jedan je od najstarijih instituta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine kao i investicione izgradnje za potrebe državnih institucija i privatnih kompanija.

Od našeg osnivanja, IBS se neprekidno razvijao i rastao, obim poslovanja kompanije se povećavao i proširio na nove vrste poslova.

Danas se smatramo jednom od najprestižnijih kompanija koja je sposobna da potrebe naših klijenata ispuni sa maksimalnom pažnjom i kvalitetom.