Bezbednost i zdravlje na radu

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA

Izrada akata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlje na radu
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Pregled i ispitivanje opreme za rad (dizalica, presa, makaza, poljoprivrednih mašina, stolarske opreme, mašina za obradu metala rezanjem i ostalih mašina).
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA

Pregled i ispitivanje uslova radne okoline (ispitivanje mikroklime, ispitivanje fizičkih štetnosti, ispitivanje hemijskih štetnosti, ispitivanje kvaliteta osvetljenosti)

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Pregled i ispitivanje električnih instalacija
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Pregled i ispitivanje električnih instalacija u Ex izvedbi
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA

Pregled i ispitivanje računarskih instalacija

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Pregled i ispitivanje telefonskih instalacija
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA

Pregled i ispitivanje instalacija fluida

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Ispitivanje debljine materijala ultrazvučnom metodom
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Ispitivanje nanosa slojeva na metalnim i nemetalnim podlogama
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA

Pregled i ispitivanje trafo stanica

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Termovizijski pregledi i ispitivanja
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Pregled i ispitivanje elektroizolacione opreme (rukavica, čizama, tepiha, motki i indikatora)
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA

Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Osposobljavanje radnika za bezbedan rad
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU IKONICA
Izrada procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja