Univerzitet
 
Većina zaposlenih u našoj kompaniji je svoje visoko obrazovanje stekla na Univerzitetu u Novom Sadu ali i na ostalim Univerzitetima u Republici Srbiji. Završetak studija za nas nije značio i prestanak veza sa Univerzitetom. Naprotiv, usledio je nastavak obrazovanja i daljeg usavršavanja.
 

Tokom stalnih kontakata sa predstavnicima Univerziteta u Novom Sadu mi prenosimo naša iskustva iz rada sa kompanijama koje praktično stvaraju proizvode ali i stičemo nova znanja i metode tek razvijene u institucijama Univerziteta koja čekaju svoju proveru kroz konkretnu primenu u privredi.
 
 
 
Copyright© 2009 "IBS" Novi Sad - All Rights Reserved | Design by SlaVuj